O nas

Żłobek Gminny w Debrznie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Ta wyspecjalizowana jednostka budżetowa oferuje usługi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat (w szczególnych przypadkach do 4 lat). Działalność jednostki jest prowadzona na podstawie statutu nadanego w formie uchwały przez Radę Miejską w Debrznie oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

Inwestycja powstała przy wsparciu funduszy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch"- Edycja 2014 oraz ze środków własnych gminy Debrzno

Organem założycielskim Żłobka jest Gmina Debrzno, która pełni nad nim nadzór w zakresie warunków i świadczonej opieki. 

W naszej placówce znajduje się obecnie 63 miejsc dla dzieci z podziałem na 4 grupy wiekowe. Zgodnie ze standardami jakości opieki w każdej grupie pracują trzy opiekunki. Sale zabaw i sale wypoczynku dla dzieci są wyposażone w pomoce dydaktyczne i wyposażenie spełniające wymagania najwyższej jakości. W Placówce posiadamy 4 sale odpowiednio dostosowane do przedziału wiekowego naszych podopiecznych. Są one przestronne, wyposażone w ładne, funkcjonalne i kolorowe meble i zabawki posiadające certyfikaty zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Każda z sal posiada swoją łazienkę z brodzikiem, toaletami i umywalkami dostosowanymi do wzrostu dzieci. 

W Żłobku ponadto wydzielona jest szatnia, aneks kuchenny, rozdzielnia posiłków, pokój socjalny, pokój pielęgniarki, łazienka, pomieszczenia gospodarcze i magazynki. 

Atrakcyjny wystrój Placówki i odpowiednio dobrana kolorystyka sprzyjają miłemu nastrojowi, chęci do zabawy oraz wypoczynku. 

W naszej Placówce oferujemy Maluszkom cykl zajęć edukacyjno -rozwojowo-wychowawczych. Cykle te są rozpisane na każdy tydzień i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju. 

Naszą Placówkę mogą odwiedzać rodziców z dziećmi, którzy w przyszłości chcą, aby ich dziecko uczęszczało do Żłobka. Również mogą uczestniczyć przez pewien czas w codziennym życiu Placówki. Dla rodziców jest to doskonała możliwość zapoznania się z naszym Żłobkiem.

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej i odpowiednio przeszkolonej kadry pedagogicznej i medycznej oraz personelu wspomagającego funkcjonowanie Żłobka i obecnie liczy: 12 opiekunek, 1 pracownik administracyjny, 2 sprzątaczki,  pielęgniarka. Zespół pedagogiczny i wspomagający pracuje zmianowo (3 zmiany) z uwagi na to, że Żłobek jest czynny w godz. 6:30-16:30. Zespół pedagogiczny przeszedł dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do 4 roku życia ze specjalistą psychologiem z IMD z Poznania. Wszyscy pracownicy zostali również przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdyż bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze.

Dyrektor żłobka
Justyna Porbes
Obsługa sekretariatu
Wioleta Kosikowska
Pielęgniarka
Ilona Wawrzon
Pracownicy obsługi
 

Elżbieta Marczak

Henryka Pawłowska
 Agnieszka Szczur
Opiekunowie grup
Grupa "Motylki" Ala Dudek
Joanna Stofrowska
Grupa "Słoneczka" Justyna Szewczyk
Jadwiga Bielecka
Jowita Gospodarska
Grupa "Skrzaty" Julita Kunicka
Lidia Wilczyńska
Kornelia Marek
Grupa "Pszczółki" Malwina Żebryk
Monika Chałubek
Karolina Łukaszewska

KONCEPCJA PRACY ŻŁOBKA GMINNEGO W DEBRZNIE:

Cele, zadania, misja i wizja placówki.

 • Celem Żłobka Gminnego w Debrznie jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, prawidłowej opieki, a także  budowanie optymalnych i zrównoważonych warunków do rozwoju dziecka w wieku od 20 tygodnia do 3 lat (a w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia). W naszej koncepcji zakładamy, że nasza działalność przyniesie korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak również całej społeczności lokalnej.

 • Głównym zadaniem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb: opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych oraz wsparcie rodziców małych dzieci w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego.

 • Zakładamy, że wysokiej jakości bezpieczne i inspirujące środowisko rozwojowe w naszej placówce stwarza wszystkim dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju ich potencjału życiowego i edukacyjnego.

 • Stworzyliśmy miejsce przyjazne dzieciom, w którym mogą się one swobodnie rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. W opiece nad dziećmi kierujemy się indywidualnym podejściem. Koncentrujemy się na nawiązywaniu bliskiej relacji z dzieckiem i adekwatnym jego wsparciu, co ma fundamentalne znaczenie dla jego całościowego rozwoju (fizycznego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego).

 • Przykładamy szczególną uwagę do stopniowej i indywidualnej adaptacji dzieci w placówce, w towarzystwie rodziców, organizacji sytuacji codziennych (powitanie, pożegnanie, odpoczynek, posiłek, czynności opiekuńczo-higieniczne) oraz wsparciu samodzielności dzieci – zarówno w obszarze samoobsługi, jak i samodzielnym dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji.

 • Uznajemy, że rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko rozwojowe dziecka, dlatego w naszej pracy staramy się tworzyć warunki do dobrej, partnerskiej współpracy z rodzicami. Priorytetem naszych działań jest dbanie o zdrowie dzieci. Zapewniamy również zdrowe, kolorowe, smaczne i zróżnicowanie posiłki dla dzieci na podstawie ustalonych diet i zaleceń specjalistów. Dzieci codziennie przebywają na tarasach, korzystają ze świeżego powietrza.

 • Ważną rolę w codziennym programie pracy w naszej placówce odgrywa zabawa, ponieważ uważamy, że dzieci w tym wieku w naturalny sposób uczą się wielu rzeczy poprzez zabawę. Zabawa daje im okazję do konkretnych, bezpośrednich działań na przedmiotach, a w późniejszym czasie do wykorzystania i rozwijania wyobraźni. Prowadzimy zabawy wielozmysłowe stymulujące układ nerwowy, rozwijające wyobraźnię plastyczną oraz małą motorykę. Poprzez zabawy przy muzyce i tańcu wspieramy rozwój ruchowy. Dzieci mają również stały dostęp do książek, bajek, zabaw paluszkowych co pozwala im rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne. Codziennie dzieci mają okazję bawić się indywidualnie, w parach, w małych grupkach oraz w całej grupie, wspieramy też integrację dzieci w całej placówce. Dzięki temu dzieci w naszej placówce mają poczucie bezpieczeństwa, są ciekawe i gotowe do poznawania otoczenia, rozwijają umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, kształtują umiejętności radzenia sobie w nowych i zmieniających się warunkach, kształtują zachowania prozdrowotne oraz przygotowują się do przejścia do przedszkola.

Wizja

Praca w naszym Żłobku opiera się na ustalonych priorytetach, z których najważniejsze jest dobro dziecka oraz  jego wszechstronny rozwój. Dobrze dobrana kadra pedagogiczna, odpowiednie warunki lokalowe i zaplecze materialne pozwolą na dobre przygotowanie dzieci do nauki samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach na miarę ich możliwości.

Misja

 1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, poszanowania ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 2. Umożliwienie wszechstronnego rozwoju dziecka mający na względzie jego własny potencjał i indywidualne możliwości.

 3. Rozwijanie percepcji wzrokowych, słuchowych i dotykowych dziecka poprzez stworzenie warunków do szerokiego poznania otaczającego nas świata.

 4. Przygotowanie dziecko do samodzielnego funkcjonowania, począwszy od samodzielnego poruszania się, jedzenia, ubierania oraz sygnalizowania o własnych potrzebach.

 5. Otwartość na współpracę z rodzicami, zachęcanie rodziców do uczestnictwa w życie żłobka.

 6. Organizacja warsztatów szkoleniowych dla rodziców, a także fachowe konsultacje z pedagogiem oraz logopedą.

 7. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rzecz żłobka