^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

logo

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu

Żłobek Gminy w Debrznie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu
 
pn. „WRACAMY DO PRACY” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Zatrudnienie, działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Typ projektu: Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Projekt pod nazwą „Wracamy do pracy” skierowany jest do osób:

- zamieszkujących  gminę Debrzno,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy,

- osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowania form opieki nad nimi. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

- doposażenie Żłobka, zakup mebli, zabawek, sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej grupy 20 dzieci,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przystosowanych do tego salach funkcjonującego już Żłobka,

- powstanie i utrzymanie dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu odbędzie się w dniach od 08 do 24 lutego 2021r

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie realizatora:

Żłobek Gminny w Debrznie
ul. Ogrodowa 20A
tel. 505 559 443
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu

Żłobek Gminy w Debrznie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu
 
pn. „WRACAMY DO PRACY” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Zatrudnienie, działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Typ projektu: Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Projekt pod nazwą „Wracamy do pracy” skierowany jest do osób:

- zamieszkujących  gminę Debrzno,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy,

- osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowania form opieki nad nimi. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

- doposażenie Żłobka, zakup mebli, zabawek, sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej grupy 20 dzieci,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przystosowanych do tego salach funkcjonującego już Żłobka,

- powstanie i utrzymanie dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu odbędzie się w dniach od 09 do 25 listopada 2020r

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie realizatora:

Żłobek Gminny w Debrznie
ul. Ogrodowa 20A
tel. 505 559 443
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plakat EFRR poziom A3 plakat dla Żłobka 1

logo

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu

Żłobek Gminy w Debrznie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu
 
pn. „WRACAMY DO PRACY” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Zatrudnienie, działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Typ projektu: Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Projekt pod nazwą „Wracamy do pracy” skierowany jest do osób:

- zamieszkujących  gminę Debrzno,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy,

- osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowania form opieki nad nimi. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

- doposażenie Żłobka, zakup mebli, zabawek, sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej grupy 20 dzieci,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przystosowanych do tego salach funkcjonującego już Żłobka,

- powstanie i utrzymanie dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu odbędzie się w dniach od 14 do 28 sierpnia 2020r.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie realizatora:

Żłobek Gminny w Debrznie
ul. Ogrodowa 20A
tel. 505 559 443
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2015. Żłobek Gminny w Debrznie