Plan dnia

6:30 - 8:15 Schodzenie się dzieci, wymiana informacji z rodzicami, machanie z dziećmi, swobodna zabawa, sprzątanie zabawek
8:15 - 9:00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, sprzątanie razem z dziećmi, mycie rąk po śniadaniu
9:00 - 9:15 Przywitanie w kręgu.
9:15 - 10:15 Zabawa swobodna, aktywność wg wieku i potrzeb dzieci m.in.: zabawy ruchowe, zabawy wielozmysłowe, indywidualne z dziećmi, zabawy na tarasie lub na placu zabaw, jedna z nas wychodzi szybciej żeby rozłożyć łóżka.
10:15 - 10:30 Czynności higieniczne.
10:30 - 11:00 I danie (zupa)
11:00 - 11:10 Czynności higieniczne – przygotowanie do odpoczynku
11:10 - 12:20 Odpoczynek dzieci wg potrzeb: sen, relaksacja, zabawy swobodne w kącikach, rysowanie, wyklejanie, tworzenie przy stolikach (aktywność dla dzieci starszych), słuchanie muzyki
12:20 - 12:30 Przygotowanie do obiadu
12:30 - 13:30 II danie, czynności higieniczno – porządkowe, czynności pielęgnacyjne, zabawy swobodne
13:30 - 14:15 Zabawy i aktywności wg wieku i potrzeb dzieci m.in. zabawy ruchowe, zabawy wielozmysłowe
14:15 - 14:30 Podwieczorek
14:30 - 16:00 Zabawy swobodne w kącikach, wyjście na taras lub na plac zabaw, rozchodzenie się dzieci do domu, rozmowy z rodzicami- oddawanie rzeczy, maskotek, smoczków, mycie butelek