^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Drodzy Rodzice,

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dziecka do naszej placówki.
Prosimy, aby pobrane, wypełniene i podpisane dokumenty odesłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (PDF)

Załączniki:
- Oświadczenie samotne wychowywanie dziecka (PDF)
- Zaświadczenie od pracodawcy o fakcie pracy (PDF)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Wymagane załączniki można złożyć później niż kartę zgłoszenia, jednak w nieprzekraczanym terminie trwania rekrutacji, tj. do 15.05.2020r.
Z uwagi na ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Tylko terminowo złożone dokumenty będą brane pod uwagę.
Karty zgłoszeniowe złożone przed dniem rozpoczęcia rekrutacji należy ponownie złożyć w czasie trwania rekrutacji.
Prosimy również o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów

- Informator dla rodziców
- Statut Żłobka Gminnego w Debrznie

  - Zmiany do Statutu
- Klauzula informacyjna RODO


O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie w dniach 26-27.05.2020r.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem tel. 505 559 443

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Debrznie

Galeria zdjęć z realizacji prokektu

81894927 2910772358953234 6314718625206894592 n86800393 1296098877242216 4414630002604113920 n87062034 197321544982763 8565832906277126144 n DSC 0203DSC 0230 DSC 0287DSC 0290 DSC 0293DSC 0296DSC 0299DSC 0326DSC 0647DSC 0691

logo

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

Żłobek Gminy w Debrznie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu pn. „WRACAMY DO PRACY” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Zatrudnienie, działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Typ projektu: Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Projekt pod nazwą „Wracamy do pracy” skierowany jest do osób:

- zamieszkujących  gminę Debrzno,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy,

- osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Głównym celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowania form opieki nad nimi. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

- doposażenie Żłobka, zakup mebli, zabawek, sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej grupy 20 dzieci,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przystosowanych do tego salach funkcjonującego już Żłobka,

- powstanie i utrzymanie dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu odbędzie się w dniach od 16 do 29 sierpnia 2019r.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie realizatora:

Żłobek Gminny w Debrznie
ul. Ogrodowa 20A
tel. 505 559 443
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

naglowek 1

 

WYNIK PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU FIRMY, KTÓRA DOSTARCZY I ZAMONTUJE MEBLE ORAZ DOSTARCZY WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, POMOCE DYDAKTYCZNE, INSTRUMENTY MUZYCZNE ORAZ ARTYKUŁY PLASTYCZNE DO ŻŁOBKA GMINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. OGRODOWEJ 20A, 77-310 DEBRZNO
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WRACAMY DO PRACY” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w zakresie dostarczenia i zamontowania mebli oraz dostarczenia wyposażenia pomieszczeń, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz artykułów plastycznych do Żłobka Gminnego położonego przy ul Ogrodowej 20A, 77-310 Debrzno w ramach realizowanego projektu „Wracamy do pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 wyłoniono wykonawcę:

Moje Babino Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria wyboru. Oferta przesłana przez firmę Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi była najkorzystniejsza pod względem zastosowanych kryteriów wyboru oferty.

 

 


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 190, faks 58 32 68 193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rpo.pomoskie.eu

Copyright © 2015. Żłobek Gminny w Debrznie